Ruteplanner

Vejret

No data available
Aalborg
--- °C
[Detaljer]

Gården

Om gården

Springbakgaard er en af de få firelængede, stråtægte gårde der er tilbage i det nordjyske. Den ældste del stammer tilbage fra 1777. Den har et jordtilliggende paa 17 ha, hvoraf 3 ha ligger paa Vaarholm og Kyøholm.

De 14 ha som omgiver gården (se billed) drives med krondyr og får.

Springbakgaard drives som hjortefarm, og blev i 2008 certificerede økologiske. Den første produktion af økologiske hjorte kød udbydes til salg fra og med sommeren 2009.

Krondyr

Besætning består af ca. 31 dyr, som går på 6 ha græs og skov. Kalvene fødes fra midten af maj til midten af juni.

Hjortens brunstbrøl kan høres fra oktober / november.


Ertebølle får

Vi har 3-5 moderfår og deres lam af dansk landrace får af Ertebølle linjen. De har til opgave i haven omkring bygningerne. De er vores "bio-klip" plæneklippere.

Heste

Vi har 2 Icelandsk hest i grasning hos os og 2 stk. shelandsponier til ridning og kørsel. 

Katte

Vi har 4 katte fra 2014. De er meget venlig, legesyge og gode til at fange mus. De bor udendørs og har ikke adgang til hus eller lejligheder.

Vild natur og fuglereservat

2 ha skovarealer rundt om gården giver et godt levested for en lang række danske dyr, bl.a. ræve, rådyr, krondyr og mange fugle. 

Øen er et fuglereservat og hjem for den nordligste ynglepopulation af skestorke.

Springbakgaard har modtaget Økologisk Arealtilskud
til at drive gårdens landbrugsarealer økologisk.
Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark til fordel for miljøet og biodiversiteten. 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne